Szczegółowych informacji udziela Biuro Zamówień Publicznych
pod nr. tel. 75 64 73 102,103

ul. Kochanowskiego 10, pok. 42-43 (III piętro)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Repozytorium plików dla postępowań od dn. 28.09.2016 r.

Wykaz archiwalnych postępowań o udzielenia zamówień publicznych (aktualny do dn. 27.09.2016 r.)

 

Informujemy, że w dniu 5 lutego 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: „Obsługa prawna Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze oraz placówek oświatowych Powiatu Jeleniogórskiego" (nr postępowania BZP.272.2.4.2019).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=2&eid=626

Termin składania ofert - do godz. 12:00 w dniu 13 lutego 2019 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 1 lutego 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2019 roku" (nr postępowania: BZP.272.1.1.2019).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2019/2019-1-1

Termin składania ofert w postępowaniu - do godz. 10:00 w dniu 19.02.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 1 lutego 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: „Oznakowanie pionowe i poziome dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w 2019 roku" (nr postępowania BZP.272.2.3.2019)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=2&eid=624

Termin składania ofert - do godz. 12:00 w dniu 7 lutego 2019 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

 

Informujemy, że w dniu 15 stycznia 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości do 30.000 euro na realizację zadania pn.: „Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (nr postępowania BZP.272.2.73.2018)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=1&eid=623

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 23 stycznia 2019 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 11 stycznia 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: „Obsługa prawna Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (nr postępowania BZP.272.2.71.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=1&eid=622

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 18 stycznia 2019 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości do 30.000 euro na realizację zadania pn.: „Doraźna ochrona fizyczna Skarbu Państwa oraz Powiatu Jeleniogórskiego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r." (nr postępowania BZP.272.2.61.2018)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=12&eid=618

Termin składania ofert - do godz. 08:00 w dniu 24 grudnia 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 6 grudnia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: „Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (nr postępowania BZP.272.2.67.2018)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=12&eid=612

Termin składania ofert - do godz. 11:00 w dniu 13 grudnia 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

 

Informujemy, że w dniu 5 grudnia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (nr postępowania: BZP.272.1.14.2018).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2018/2018-1-14

Termin składania ofert w postępowaniu - do godz. 10:00 w dniu 14.12.2018 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 4 grudnia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Kompleksowa obsługa systemu instalacji wentylacji mechanicznej  w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15" (nr postępowania BZP.272.2.54.2018)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=12&eid=610

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 11 grudnia 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 3 grudnia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Konserwacja dźwigu osobowego Q=630 kg, zainstalowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15" (nr postępowania BZP.272.2.52.2018)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=12&eid=609

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 10 grudnia 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 3 grudnia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości do 30.000 euro na realizację zadania pn.: "Dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (nr postępowania BZP.272.2.59.2018)

UWAGA: Zamawiający w dniu 10 grudnia 2018 r. wprowadził zmiany w pozycji 28 oraz w pozycji 34 tabeli określającej szacunkowe ilości asortymentu, tj. w Formularzu ofertowym – Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego, a także w Projekcie umowy – Załączniku Nr 2 do Zapytania ofertowego. Wykonawcy powinni korzystać z załączników oznaczonych treścią: „po zmianach z dnia 10.12.2018 r.” Zmienione dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania zostały  opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego na stronie:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=12&eid=608

Termin składania ofert - do godz. 09:00 w dniu 12 grudnia 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.