Dokumentacja postępowania dostępna  jest na stronie:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2016&mc=10&eid=331

Termin składania ofert upływa o godz. 11:00 w dniu 11 października 2016 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.