Informujemy, że Powiat Jeleniogórski prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Podgórzyn, Mysłakowice i Kowary - w sezonach zimowych: 2016-2017 i 2017-2018" (znak sprawy: BZP.272.1.14.2016).

Przedmiotowe postepowanie zostało podzielone na dwie części:

1) Część I - polegająca na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Podgórzyn w sezonach zimowych: 2016-2017 i 2017-2018;

2) Część II - polegająca na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gmin: Mysłakowice i Kowary w sezonach zimowych: 2016-2017 i 2017-2018.

Termin składania ofert upływa o godz. 11:00 w dniu 28 października 2016 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Zimowe utrzymanie dróg

"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Podgórzyn, Mysłakowice i Kowary – w sezonach zimowych: 2016-2017 i 2017-2018" (znak sprawy: BZP.272.1.14.2016)

Postępowanie zostało podzielone na dwie części:

1) Część I - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Podgórzyn w sezonach zimowych: 2016-2017 i 2017-2018;

2) Część II - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Mysłakowice i Kowary w sezonach zimowych: 2016-2017 i 2017-2018.

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.14.2016) 20-10-2016 Pobierz (pdf, 6.5 MB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 20-10-2016 Pobierz (pdf, 652.65 KB)
Załącznik Nr 1a do SIWZ (Formularz ofertowy - Część I) 20-10-2016 Pobierz (msword, 63 KB)
Załącznik Nr 1b do SIWZ (Formularz ofertowy - Część II) 20-10-2016 Pobierz (msword, 63.5 KB)
Załącznik Nr 2 do SIWZ (Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) 20-10-2016 Pobierz (octet-stream, 22.62 KB)
Załącznik Nr 3 do SIWZ (Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) 20-10-2016 Pobierz (octet-stream, 20.57 KB)
Załącznik Nr 4a do SIWZ (Projekt umowy - Część I) 20-10-2016 Pobierz (pdf, 275.05 KB)
Załącznik Nr 4b do SIWZ (Projekt umowy - Część II) 20-10-2016 Pobierz (pdf, 275.17 KB)
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej) 20-10-2016 Pobierz (msword, 38 KB)
Załącznik Nr 6a do SIWZ (Specyfikacja techniczna - Część I) 20-10-2016 Pobierz (pdf, 611.16 KB)
Załącznik Nr 6b do SIWZ (Specyfikacja techniczna - Część II) 20-10-2016 Pobierz (pdf, 634.23 KB)
Załącznik Nr 7a do SIWZ (Realizacja zimowego utrzymania dróg - Część I) 20-10-2016 Pobierz (pdf, 155.7 KB)
Załącznik Nr 7b do SIWZ (Realizacja zimowego utrzymania dróg - Część II) 20-10-2016 Pobierz (pdf, 156.97 KB)
Załącznik Nr 8 do SIWZ (Wykaz wykonanych usług) 20-10-2016 Pobierz (msword, 45 KB)
Informacja z otwarcia ofert na podst. art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (BZP.272.1.14.2016) 28-10-2016 Pobierz (pdf, 552.19 KB)
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (BZP.272.1.14.2016) 10-11-2016 Pobierz (pdf, 872.99 KB)