Drukuj

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro, na wykonanie podziałów pięciu nieruchomości Skarbu Państwa - z podziałem zamówienia na dwie odrębne części:

1) Część I dotyczy wykonania podziałów trzech nieruchomości,

2) Część II dotyczy wykonania podziałów dwóch nieruchomości.

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2016&mc=10&eid=346