Drukuj

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro, pn.: "Dostawa bonów podarunkowych dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (znak sprawy: BZP.272.2.67.2016).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2016&mc=11&eid=352

Termin składania ofert upływa o godz. 12:00 w dniu 29 listopada 2016 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.