Drukuj

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro, pn.: „Doraźna ochrona fizyczna obiektów Powiatu Jeleniogórskiego w roku 2017” (znak sprawy: BZP.272.2.68.2016).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2016&mc=12&eid=355

Termin składania ofert upływa o godz. 11:00 w dniu 12 grudnia 2016 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.