Drukuj

Informujemy, że w dniu 28 grudnia 2016 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro pn.: "Usuwanie martwych zwierząt z dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego" (znak sprawy: BZP.272.2.74.2016).

Dokumentacja przedmiotowego postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2016&mc=12&eid=364

Termin składania ofert upływa o godz. 12:00 w dniu 9 stycznia  2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.