Drukuj

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro, pn.: „Ochrona fizyczna obiektów Skarbu Państwa w 2017 r." (znak sprawy: BZP.272.2.76.2016)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=1&eid=366

Termin składania ofert upływa o godz. 12:00 w dniu 10 stycznia 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.