Drukuj

Informujemy, że w dniu 11 stycznia 2017 r. Powiat Jeleniogórski wszczął procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: "Zimowe utrzymanie drogi publicznej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 369 (Rozdroże Kowarskie) do granicy Państwa (Przełęcz Okraj)" (znak sprawy: BZP.272.1.1.2017).

Termin składania ofert w postępowaniu upływa o godz. 10:00 w dniu 20 stycznia 2017 r.

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/17-1

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.