Drukuj

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro, pn.: „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego " (znak sprawy: BZP.272.2.4.2017)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=1&eid=369

Termin składania ofert upływa o godz. 14:00 w dniu 26 stycznia 2017 r.

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.