Drukuj

Informujemy, że w dniu 20 stycznia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Nadzór nad realizacją projektu RPDS.02.01.03-02-0012/16 pn.: Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim" (nr referencyjny: BZP.272.2.75.2016).

Dokumentacja przedmiotowego postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=1&eid=371

W dniu 07.02.2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego (link powyżej) opublikowana została Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu.

W dniu 30.03.2017 r. w Biuletynie Inforamcji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego (link powyżej) opublikowana została Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu 03.04.2017 r. w Biuletynie Inforamcji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego (link powyżej) opublikowana została Informacja o unieważnieniu postępowania.