Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro) pn.: Usuwanie pojazdów z dróg powiatu jeleniogórskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (znak sprawy: BZP.272.2.2.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=2&eid=373

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 10 lutego 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.