Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na: „Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie szacowania wartości rynkowej zabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży”  (znak sprawy: BZP.272.2.7.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=2&eid=377

Termin składania ofert upływa o godz. 14:00 w dniu 28 lutego 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.