Informujemy, że w dniu 20 marca 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego" (znak sprawy: BZP.272.1.2.2017).

Termin składania ofert w postępowaniu upływa o godz. 13:00 w dniu 4 kwietnia 2017 r.

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-2

Uprzejmie informujemy, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało rozstrzygnięte.

W dniu 11 kwietnia 2017 r. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty.