Informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych" (znak sprawy: BZP.272.1.3.2017).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-3

W dniu 17 maja 2017 r. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - szczegółowa informacja dostępna jest na powyższej stronie internetowej Zamawiającego.