Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na: "Dostawę bonów podarunkowych dla dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze  (znak sprawy: BZP.272.2.30.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=5&eid=411

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 25 maja 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.