Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: "Wykaszanie poboczy dróg na terenie powiatu jeleniogórskiego" (BZP.272.2.28.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=5&eid=412

Termin składania ofert upływa o godz. 11:00 w dniu 30 maja 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.