Drukuj

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na: "Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 261,29 ha"  (znak sprawy: BZP.272.2.37a.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=7&eid=433

Termin składania ofert w postępowaniu upływa o godz. 10:00 w dniu 3 sierpnia 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.