Powiat Jeleniogórski!

Uchwałą 233/704/18 Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2018 r. przyjął sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Jeleniogórskiego dotyczących zmiany granic administracyjnych Powiatu Jeleniogórskiego poprzez przyłączenie Gminy Wojcieszów do Powiatu Jeleniogórskiego. 

Sprawozdanie przekazano Radzie Powiatu Jeleniogórskiego.

ikona pdf Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych