Powiat Jeleniogórski!

Powiat Jeleniogórski i spółka marketingowa Marketing Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH z Bautzen reprezentująca Powiaty Bautzen i Görlitz zrealizowały w latach 2017-2018 mikroprojekt pn „Skarbnica Karkonoszy i Łużyć Górnych – zamki, pałace i ogrody po obu stronach Nysy”. 

W dniu 4 grudnia 2018 Starosta Jeleniogórski Krzysztof Wiśniewski otworzył konferencję podsumowującą rezultaty prac wykonanych w trakcie realizacji projektu. Ponieważ tematyka projektu dotyczyła dziedzictwa kulturowego konferencja odbyła się w „Pałacu na Wodzie” w Staniszowie. Głównym celem mikroprojektu było przygotowanie przez grupę specjalistów z niemieckiej i polskiej strony opracowania stanu obecnego Statusu Quo 2018 obiektów dziedzictwa kulturowego w Kotlinie Jeleniogórskiej i na Łużycach Górnych oraz w obszarze leżącym pomiędzy tymi regionami. 

Opracowanie to w formie dokumentu zostało oficjalnie zaprezentowane podczas konferencji w Staniszowie. Konieczność opracowania tego rodzaju dokumentu wynika z tego, że partnerzy w projekcie wspólnie doszli do wniosku, że opisuje on ważny dla powiatów temat ponieważ oba regiony mogą pochwalić się bogactwem i różnorodnością zarówno natury, kultury, obecnością parków narodowych, obszarów natury chronionej oraz ogromnym dziedzictwem kulturowym. W konferencji wzięli czynny udział przedstawiciele gmin naszego powiatu, Karkonoskiego Parku narodowego, Parku Krajobrazowego Dolina Bobru, Związku Gmin Karkonoskiech, wydawnictwa PLAN, PTTK Oddział „Sudety Zachodnie”, konserwatora zabytków, Fundacji „Dolina Pałaców i Ogrodów”,  Fundacji „Partnerstwo Ducha Gór”, Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze oraz specjaliści i przedstawiciele fundacji zajmujących się dziedzictwem kulturowym jak i samorządów z Saksonii. Ostatnim zadaniem w mikroprojekcie było wspólne wytypowanie grupy obiektów ( po dziesięć na polską i niemiecką stronę), które zdaniem uczestników projektu mogą być uważane za najatrakcyjniejsze pod kątem turystycznym, pełnić role Highlights danego regionu. Obiekty te mają byś połączone pomiędzy sobą transgraniczną trasą turystyczną, a jej opracowanie i promocja są elementami dużego projektu w programie INTERREG Rzeczpospolita Polska-Saksonia przygotowanego przez Powiat Jeleniogórski, Marketing Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien i fundację „Dolina Pałaców i Ogrodów” w 2018 roku. Projekt ten nosi tytuł „Pücklera sny o ogrodach – opracowanie i promocja transgranicznej trasy turystycznej”, a wniosek o jego dofinansowanie został złożony we Wspólnym Sekretariacie Technicznym we Wrocławiu w dniu 28 listopada 2018 roku.