Powiat Jeleniogórski!

Informacje ogólne 

Dyrektor – Zenon Bednarz - pok. nr 10 A

 

Godziny przyjęć interesantów:

 • poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 800-1430,
 • środa w godz. w godz. 800-1530,
 • piątek w godz. w godz. 800-1330.

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze informuje, że z dniem 22.05.2000 r., w celu zlikwidowania kolejek w Wydziale Komunikacji i dla uszanowania czasu interesantów, wprowadzono nowy system obsługi osób chcących zarejestrować pojazd samochodowy w Wydziale Komunikacji Starostwa. Idea systemu polega na tym, że Wydział opracował specjalny rejestr umożliwiający zapisanie się interesanta na określoną godzinę (a dokładniej półgodzinny przedział czasowy zawarty w godzinach przyjęć interesantów).

Rejestracja polega na wpisaniu się na listę w dogodnym dla interesanta, wolnym terminie.Wykaz wymaganych dokumentów oraz wzór ich wypełniania znajduje się na tablicy informacyjnej w Wydziale Komunikacji.

Wpisania się na listę można dokonać telefonicznie pod numerami:

75 64-73-213 oraz 75 64-73-205, 75 64-73-206, 75 64-73-207 w godzinach pracy Wydziału.

 

UWAGA!!!

Od dnia 01.07.2014 r. zmienia się nr konta, na które należy dokonywać opłaty ewidencyjnej, nowy nr konta:

79 1560 0013 2972 6951 8000 0008,

natomiast od dnia 01.08.2014 r. zmienia się konto opłaty komunikacyjnej, nowy nr konta:

74 1560 0013 2972 6951 8000 0001

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

Michał Słomski

Adres: 
Starostwo Powiatowe
ul. Podchorążych 15
58-500 Jelenia Góra
III piętro, pok. 306  

 

tel. (0-75) 64 73 111
fax (0-75) 75 26 419
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 11.30-15.30
wtorek: 7.30-15.30
środa: 12.30-16.30
czwartek: 11.30-15.30

W dniach: 21-28 listopada 2017 r. biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie nieczynne z powodu choroby.

Tryb załatwiania spraw 

Z pomocy Rzecznika mogą korzystać konsumenci, tj. osoby, które nabywają towar (rzecz ruchomą) bądź też zawierają umowę z przedsiębiorcą dla celów nie związanych z działalnością gospodarczą.

Porady prawne mieszkańcom powiatu jeleniogórskiego udzielane są:

 • osobiście
 • telefonicznie,
 • korespondencyjnie.

Rzecznik udziela porad i informacji bezpłatnie. 

Zwracając się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów konsumenci powinni posiadać wniosek o interwencję (wzór wniosku w załączniku)zawierający:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon wnioskodawcy

2) oznaczenie przedsiębiorcy wraz z jego danymi adresowymi,
3) szczegółowy opis sprawy,
4) sprecyzowanie żądań (wymiana towaru, obniżenie ceny, zwrot pieniędzy),
5) do wniosku należy załączyć kopie dokumentów związanych ze sprawą:

 • dowód zakupu (paragon, faktura) bądź umowę o świadczenie usługi, której sprawa dotyczy
 • zgłoszenie reklamacyjne
 • odpowiedź sprzedawcy z ewentualną opinią rzeczoznawcy
 • wszelką korespondencję w sprawie.

Dokumenty można składać osobiście bądź przesłać pocztą, faxem lub drogą elektroniczną. 

Zakład firmy Dr Schneider w Radomierzu  jest nowoczesnym zakładem, stosującym technologie niekolizyjne wobec środowiska naturalnego i wysoce rentownym. Zbudowany został w terenie, który sam w sobie może być promocją możliwości i wytwórczych (bo dobra komunikacja), i krajobrazowych (choćby dlatego, że z okien firmy rozpacza się panorama niemal całego głównego pasma Karkonoszy..

Tereny pod budowę suchego zbiornika na Kostrzycy. Wprawdzie mimo usilnych starań brakuje jeszcze pieniędzy, by rozpocząć intensywne prace przy tej inwestycji, ale jest ona bardzo potrzebna, czego dowodzą skutki ostatnich gwałtownych powodzi. Zabudowa tego miejsca zbiornikiem nie zmieni krajobrazu za mocno, a uchroni mienie i samopoczucie mieszkańców niżej położonych gmin i miejscowości.

Fabryka papieru w Dąbrowicy jest jednym z nielicznych zakładów b. kompleksu pod nazwą – Karkonoskie Zakłady Papiernicze – który przetrwał najtrudniejsze czasy restrukturyzacji i jedną z relatywnie niewielu firm wytwórczych Powiatu, które nie zostały jeszcze poddane głębokiej modernizacji (jaka przytrafiła się m.in. „siostrzanej” FFP w Piechowicach).

Kolejną inwestycją powstającą w Powiecie Jeleniogórskim jest budowa nowej siedziby Nadleśnictwa „Śnieżka” w Kowarach przy ul. Leśnej. Nowy budynek administracyjny będzie składał się z podpiwniczenia, 3 kondygnacji nadziemnych, podjazdu dla niepełnosprawnych. Budynek powstaje przy użyciu technologii tradycyjnej. Całkowita powierzchnia zabudowy wynosi 435,63 m2, powierzchnia użytkowa stanowi 1.294,06 m2, kubatura 4012 m3. Pozostałe parametry to szerokość – 28.08 m, głębokość budynku 16.08 m oraz wysokość wynosząca 14,68 m od poziomu wejścia.

Nadleśnictwo „Śnieżka” jest jednym z 33 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Zarządza terenami leśnymi o powierzchni blisko 13.5 tys. ha, które obejmują dwa pasma górskie: Karkonosze i Rudawy Janowickie oraz część Kotliny Jeleniogórskiej.

Tekst: Cezary Wiklik

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanych nieruchomości położonej w Karpaczu przy ul. Gimnazjalnej nr 9 
w granicach działki nr 351 o pow. 0,3691 ha.

Ogłoszenie Karpacz + zdjęcia


Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Bronka Czecha 15.

Ogłoszeniefoto 1foto 2foto 3foto 4foto 5


Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

ul. Podchorążych 15

geodezja(at)starostwo.jgora.pl

' 75 647 32 28

 

STAROSTWO POWIATOWE
58-500 Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 10

Centrala:  tel. +48 75 647 31 00, faks +48 75 752 64 19
Sekretariat Starosty: +48 75 64 73 110 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Starosta lub Wicestarosta albo Etatowy Członek Zarządu Powiatu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 14.00 do 16.30. Dyrektorzy wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 14.30

 

Zarząd Powiatu
Sekretariat Starosty

Starosta Anna Konieczyńska

Wicestarosta Paweł Kwiatkowski

Sekretariat:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 75 64 73 110

Członek Zarządu Andrzej Walczak

tel. 75 64 73 110

Sekretarz Powiatu

Ewa Gralik-Żmudzińska

tel. 75 64 73 130

Skarbnik Powiatu

Grażyna Bojęć

tel. 75 64 73 113

 
 
Komórki organizacyjne Starostwa

Budynek przy ul. Kochanowskiego 10
58-500 Jelenia Góra

 

Wydział Organizacyjny

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat

Violetta Wieszkowska - specjalista (archiwum)

Urszula Urban - obsługa Zarządu

Barbara Iwuć - sprawy społeczne

Marta Strzelczyk - główny specjalista ds. pracowniczych

Karolina Eszrych - sekretariat Starosty

Dagmara Mazur - radca prawny

Ewa Cymara - radca prawny​

Anna Słomska - radca prawny

75 64 73 130

75 64 73 132

75 64 73 133

75 64 73 134

75 64 73 135

75 64 73 110

75 64 73 136

75 64 73 137

75 64 73 138

Wydział Finansowo-Budżetowy

ul. Kochanowskiego 10

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fax 75 64 73 239

Maria Wołodźko - Dyrektor, Główny Księgowy

Sekretariat

Mariola Roszak - płace, ZUS, podatki

Małgorzata Jarosz - Nowosielska - księgowość

Barbara Recka - księgowość

Krystyna Niesobska - należności Skarbu Państwa

Halina Magiera - sekretariat

Aleksandra Jasińska - księgowość

Urszula Pedrycz - ewidencja budżetu, sprawozdawczość

Lidia Saganowska - kasa

75 64 73 112

75 64 73 140

75 64 73 141

75 64 73 142

75 64 73 142

75 64 73 143

75 64 73 143

75 64 73 143

75 64 73 145

75 64 73 146

Wydział Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fax 75 64 73 235

Andrzej Marczak - Dyrektor

Marta Weraksa - zarządzanie kryzysowe

Całodobowy dyżur

75 64 73 104

75 64 73 105

75 64 73 108

Wydział Komunikacji

ul. Kochanowskiego 10

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fax 75 64 73 212

Dyrektor Wydziału

Stanowisko ds. usuwania pojazdów oraz spraw org.

Stanowisko ds. transportu i zarządzania ruchem na drogach

Kierownik Referatu Rejestracji i Ewidencji Pojazdów

Referat Rejestracji i Ewidencji Pojazdów

Referat Rejestracji i Ewidencji Pojazdów

Referat Rejestracji i Ewidencji Pojazdów

Referat Rejestracji i Ewidencji Pojazdów

Referat Rejestracji i Ewidencji Pojazdów

Kierownik Referatu Praw Jazdy

Referat Praw Jazdy

Referat Praw Jazdy

FAX

75 64 73 200

75 64 73 200

75 64 73 210

75 64 73 207

75 64 73 203

75 64 73 204

75 64 73 205

75 64 73 206

75 64 73 213

75 64 73 209

75 64 73 208

75 64 73 209

75 64 73 212

Wydział Rozwoju i Obsługi Technicznej

ul. Kochanowskiego 10

75 752 64 19

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kancelaria ogólna Starostwa

Sekretariat

Beata Kozińska - Dyrektor

Włodzimierz Słodkiewicz - Zastępca Dyrektora

Rozwój Powiatu - Anna Kowalska

Zaopatrzenie - Ewa Jankowska

Obsługa finansowa i sprawy socjalne - Ewa Marfiana

Punkt Kancelaryjny - Katarzyna Wierzbicka, Anna Zasiadła

Konserwatorzy - Samiec Wiesław

75 64 73 120

75 64 73 123

75 64 73 121

75 64 73 122

75 64 73 120

75 64 73 124

75 64 73 125

75 64 73 129

Wydział Dróg Powiatowych
ul. Kochanowskiego 10

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krzysztof Sobała - Dyrektor

Sekretariat

Zbigniew Czarniawski

Andrzej Bąk

Jacek Jakubczak

75 64 73 291

75 64 73 290

75 64 73 288

75 64 73 289

75 64 73 292

Biuro Rady Powiatu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lidia Kaczmarczyk Pałucha - Dyrektor

Karolina Dąbrowska 

75 64 73 231

75 64 73 230

Biuro Zamówień Publicznych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fax 75 752 64 19

Urszula Kasica - Dyrektor Biura

Małgorzata Maras - Inspektor ds. zamówień publicznych

75 64 73 103

75 64 73 102

 

 

 

 

 

Biuro Informatyki

ul. Kochanowskiego 10

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Damian Kubiak - Dyrektor

75 64 73 240

 

Budynek przy ul. Podchorążych 15
58-500 Jelenia Góra

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

ul. Podchorążych 15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fax 75 64 73 269

Helena Gawron - Dyrektor

Agnieszka Buzun - sekretariat

Marek Ostrowski - pomoc administracyjna

Ewa Pantol - Karpacz, Piechowice

Jan Rozenek - Kowary, Stara Kamienica

Katarzyna Słowińska - Jeżów Sudecki

Maria Regner - Podgórzyn, Mysłakowice 

Monika Zora-Jaworska  - Szklarska Poręba, Janowice Wielkie

75 64 73 271

75 64 73 270

75 64 73 270

75 64 73 267

75 64 73 272

75 64 73 273

75 64 73 274


75 64 73 276

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Podchorążych 15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fax. 75 64 73 213

Grażyna Materak - Dyrektor

Dawid Kisielewicz

Kamila Korkuz - lasy 

odpady, powietrze

Justyna Pacuła - Geolog Powiatowy

75 64 73 216

75 64 73 214

75 64 73 218

75 64 73 217

75 64 73 215

Wydział Geodezji, Kartografii

i Gospodarki Nieruchomościami

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fax 75 64 73 221

Aleksandra Mucharska - Dyrektor, Geodeta Powiatowy

Magdalena Kuźniar - Zastępca Dyrektora

Sekretariat

Monika Klimek- Rozmus - gospodarka nieruchomościami

Izabela Dzikowska - ochrona gruntów

Małgorzata Patryjas - gospodarka nieruchomościami

Marek Marczewski - nieruchomości SP


75 64 73 227

75 64 73 226

75 64 73 228


75 64 73 225

75 64 73 223

75 64 73 224

75 64 73 222

Wydział Oświaty i Zdrowia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sylwester Urbański - Dyrektor

Katarzyna Stanisz - sekretariat

 

Danuta Eszrych

Renata Dawiec - oświata

Iwona Stryjewska - oświata

Sylwia Sikora - oświata

75 64 73 303

75 64 73 302

75 64 73 304

75 64 73 305

75 64 73 307

75 64 73 308

75 64 73 308

Wydział Promocji, Kultury i Sportu

ul. Podchorążych 15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wiesław Dzierzba - Dyrektor

Sekretariat

Anna Wróbel - promocja, sport, turystyka

Jarosław Hajndrych - organizacje pozarządowe

75 64 73 149

75 64 73 250

75 64 73 147

75 64 73 148

Biuro Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Michał Słomski - Powiatowy Rzecznik Konsumentów

75 64 73 111

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krzysztof Preisner - Dyrektor

Małgorzata Wojtczak - Sekretariat

Lilla Bieruta - Główny Księgowy

75 64 73 266

75 64 73 251

75 64 73 253

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Jacek Radwan - PINB

Danuta Cholawo - inspektor

Elżbieta Machała - Główny Księgowy

75 64 73 236

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Podchorążych 15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. fax  75 64 73 278

Jolanta Bagińska - Dyrektor

sekretariat

75 64 73 279

75 64 73 227

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Podchorążych 15 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.urzadpracy.jgora.pl/

fax 75 64 73 163

Urszula Filipczuk - Dyrektor

Dorota Rauch - główna księgowa

Centrala

75 64 73 191

75 64 73 195

75 64 73 160-162

POLITYKA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO w JELENIEJ GÓRZE

Celem istnienia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze jest pomoc organom Powiatu  w wykonywaniu, określonych ustawami, zadań publicznych o charakterze ponadgminnym   i dążenie do spełnienia misji Powiatu – Pełnienie roli służebnej w stosunku do społeczności zamieszkującej na jego terenie –  która została określona w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego. Starostwo Powiatowe dąży do spełnienia oczekiwań każdego mieszkańca w zakresie zapewnienia profesjonalnej i przyjaznej obsługi.    

W tym celu wdrożono, w 2006 r., w Starostwie Powiatowym system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001 i który, w 2009 r., dostosowaliśmy do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009.

Zapewnieniu spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością, służyć będzie:

 • umacnianie roli Starostwa jako instytucji pełniącej służbę publiczną,

 • prowadzenie otwartej polityki informacyjnej, 

 • prowadzenie badań ankietowych osób korzystających z usług Starostwa,

 • stałe uwzględnianie w pracy Starostwa oczekiwań i wniosków mieszkańców,

 • prowadzenie przeglądów zarządzania w celu identyfikowania obszarów do poprawy jakości,

 • podnoszenie poziomu pracy pracowników samorządowych przez szkolenie i inne formy podwyższania kwalifikacji,

 • doskonalenie warunków organizacyjnych i technicznych obsługi mieszkańców. 

Wszyscy pracownicy Starostwa Powiatowego są świadomi celów działalności na rzecz odbiorców naszych usług i indywidualnie odpowiedzialni za jakość pracy na swoich stanowiskach.

Zobowiązuję się spełniać wymagania normy i stale doskonalić skuteczność systemu zarządzania jakością. Niniejsza Polityka jest kontynuacją Polityki Jakości z dnia 16 czerwca 2006 r. 

                                                                                              STAROSTA JELENIOGÓRSKI

                                                                                                           Jacek Włodyga 

Jelenia Góra, dnia 11 września 2009 r.