STAROSTWO POWIATOWE
58-500 Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 10

Centrala:  tel. +48 75 647 31 00, faks +48 75 752 64 19
Sekretariat Starosty: +48 75 64 73 110 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Starosta, Wicestarosta lub Etatowy Członek Zarządu Powiatu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 14.00 do 16.30. Dyrektorzy wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 14.30

 

Zarząd Powiatu

Starosta Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Artur Smolarek

 

Sekretariat Starosty:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 75 64 73 110

Ewa Lijewska-Małachowska - Sekretarz Powiatu

tel. 75 64 73 130

Grażyna Bojęć - Skarbnik Powiatu

tel. 75 64 73 113

 
Komórki organizacyjne Starostwa

Budynek przy ul. Kochanowskiego 10
58-500 Jelenia Góra

 

Wydział Organizacyjny

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewa Gralik – Żmudzińska – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego

Violetta  Wieszkowska - stanowisko ds. archiwizacji

Monika Urbanowicz - stanowisko ds. obsługi posiedzeń Zarządu Powiatu,

Małgorzata Mroczkowska - stanowisko ds. organizacji i nadzoru nad realizacją uchwał organów Powiatu i obsługi Biura Rzeczy Znalezionych, 

Marzena Chabros – stanowisko ds. organizacji pozarządowych oraz petycji, skarg i wniosków; obsługa PROFILU ZAUFANEGO

Marta Strzelczyk – z-ca dyrektora, stanowisko ds. pracowniczych

Karolina Eszrych – stanowisko ds. obsługi Zarządu Powiatu

Dagmara Mazur - radca prawny

Ewa Cymara - radca prawny

75 64 73 130

75 64 73 130


75 64 73 131


75 64 73 13375 64 73 134

75 64 73 135

75 64 73 110

75 64 73 136

75 64 73 138

Wydział Finansowo-Budżetowy

ul. Kochanowskiego 10

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Maria Wołodźko - Dyrektor, Główny Księgowy

Małgorzata Jarosz - Nowosielska – za-ca Głównego Księgowego, księgowość i VAT

Agnieszka Witkowska – stanowisko ds. księgowości budżetu Powiatu

Mariola Roszak – stanowisko ds. wynagrodzeń pracowniczych

Barbara Recka – stanowisko ds. obsługi finansowo -księgowej

Aleksandra Jasińska – stanowisko ds. dochodów Skarbu Państwa, windykacji należności budżetu w postępowaniu administracyjnym

Halina Magiera - sekretariat

Magdalena Gruszka – stanowisko ds. ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów budżetu Państwa

Urszula Pedrycz – stanowisko ds. budżetu Powiatu

Lidia Saganowska – stanowisko ds. obsługi kasowej

Krystyna Sos – stanowisko ds. kontroli finansowej 

75 64 73 112


75 64 73 142


75 64 73 140

75 64 73 141

75 64 73 142


75 64 73 143

75 64 73 140


75 64 73 143

75 64 73 145

75 64 73 146

75 64 73 143

Wydział Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fax 75 752 64 19

Dyrektor

Katarzyna Sara-Bereźnicka- stanowisko ds. zarządzania kryzysowego

Tomasz Kozłowski -  stanowisko ds. zarządzania kryzysowego

Jadwiga Osińska – stanowisko ds. obsługi projektu unijnego i współpracy ze służbami, inspekcjami i strażami

Całodobowy dyżur

75 64 73 105


75 64 73 104

75 64 73 104

75 64 73 106

75 64 73 108

Wydział Komunikacji

ul. Kochanowskiego 10

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fax 75 64 73 212

Aneta Sempiak - Dyrektor Wydziału

Elżbieta Pyda - sekretariat

Malwina Palczyńska - stanowisko ds. usuwania pojazdów 

Tadeusz Różanek - stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach 

Emil Fuzowski -stanowisko ds. rejestracji i ewidencji pojazdów

Paulina Bieda-Rydz stanowisko ds. rejestracji i ewidencji pojazdów

Małgorzata Regner - stanowisko ds. rejestracji i ewidencji pojazdów

Emilia Piwińska - stanowisko ds. rejestracji i ewidencji pojazdów

Jakub  Bloch - Referat Rejestracji i Ewidencji Pojazdów

Aleksandra Hadacz – Budzikowska -Kierownik Referatu Praw Jazdy

Joanna Żmudzińska – stanowisko ds. praw jazdy

Anna Ciopińska – stanowisko ds. praw jazdy

75 64 73 201

75 64 73 202

75 64 73 211

75 64 73 210

75 64 73 213

75 64 73 203

75 64 73 204

75 64 73 205

75 64 73 206

75 64 73 209

75 64 73 208

75 64 73 209

Wydział Rozwoju i Obsługi Technicznej

ul. Kochanowskiego 10

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kancelaria ogólna Starostwa

 - Dyrektor

Włodzimierz Słodkiewicz - Zastępca Dyrektora

Monika Kardyś – stanowisko ds. rozwoju

Ewa Jankowska – stanowisko ds. zaopatrzenia

Ewa Marfiana- stanowisko ds. obsługi finansowej i spraw socjalnych

Katarzyna Wierzbicka, Anna Zasiadła - Punkt Kancelaryjny 

Sylwia Koszuta - Punkt Kancelaryjny (ul. Podchorążych)

75 64 73 121

75 64 73 122

75 64 73 124

75 64 73 120


75 64 73 124

75 64 73 125

75 64 73 126

Wydział Dróg Powiatowych
ul. Kochanowskiego 10

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jacek Jakubczak - Dyrektor

Edyta Klukiewicz – stanowisko ds. drogownictwa i administracyjnych

Andrzej Bąk – stanowisko ds. drogownictwa

Marian Dudzik – stanowisko ds. drogownictwa

Andrzej Strzelczyk – stanowisko ds. dróg i obiektów inżynierskich

Edward Bojęc

75 64 73 291

75 64 73 290

75 64 73 289

75 64 73 289

75 64 73 289

75 64 73 289

Biuro Rady Powiatu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bartosz Polaczek - Dyrektor

Marcjanna Ruszkowska – stanowisko ds. obsługi Biura Rady Powiatu

75 64 73 231


75 64 73 230

Biuro Zamówień Publicznych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fax 75 752 64 19

Urszula Kasica - Dyrektor 

Małgorzata Maras – stanowisko ds. zamówień publicznych,

Krzysztof Woźniak - stanowisko ds. zamówień publicznych,

75 64 73 103

75 64 73 103

75 64 73 102

Biuro Informatyki

ul. Kochanowskiego 10

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Damian Kubiak - Dyrektor

Marcin Pluta 

Leszek Malinowski – Inspektor Ochrony Danych Osobowych

75 64 73 241

75 64 73 240

75 64 73 117

 

Budynek przy ul. Podchorążych 15
58-500 Jelenia Góra

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

ul. Podchorążych 15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Monika Zora-Jaworska - Dyrektor

Agnieszka Buzun – stanowisko ds. obsługi Wydziału, prowadzenia BIP i arciwizacja

Natalia Kuriata - stanowisko ds. obsługi Wydziału, prowadzenia rejestrów 

Jan Rozenek – sprawy z rejonu gmin: Kowary, Stara Kamienica

Justyna Brzezińska – sprawy z rejonu gmin: Podgórzyn, Janowice Wielkie

Karina Czarny - sprawy z rejony gminy: Szklarska Poręba, zaświadczenia o samodzielności lokali

Jolanta Celencewicz – sprawy z rejomu gmin: Jeżów Sudecki, Mysłakowice

Katarzyna Słowińska – sprawy z rejonu gmin: Karpacz, Piechowice

75 64 73 271


75 64 73 270


75 64 73 270

75 64 73 272


75 64 73 273


75 64 73 274


75 64 73 275

75 64 73 276

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Podchorążych 15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fax. 75 64 73 213

Grażyna Materak - Dyrektor

Sekretariat

Natalia Studniarek - odpady, powietrze

Anna Bieńko – leśnictwo, rolnictwo i łowiectwo

Dawid Kisielewicz - stanowisko ds. przyrody

Justyna Pacuła - Geolog Powiatowy

75 64 73 216

75 64 73 214

75 64 73 215

75 64 73 218

75 64 73 217

75 64 73 219

Wydział Geodezji, Kartografii

i Gospodarki Nieruchomościami

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fax 75 64 73 221

Aleksandra Mucharska – Dyrektor - Geodeta Powiatowy

Magdalena Kuźniar - Zastępca Dyrektora

Sekretariat

Monika Klimek- Rozmus – stanowisko ds. przekształceń własnościowych i użytkowania wieczystego

Izabela Dzikowska – stanowisko ds. geodezji, kartografii oraz ochrony gruntów rolnych

Małgorzata Patryjas – stanowisko ds.  gospodarki nieruchomościami

Bartosz Masłowiec – stanowisko ds. administrowania nieruchomościami

Małgorzata Makowska – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa

75 64 73 227

75 64 73 226

75 64 73 228


75 64 73 225


75 64 73 223

75 64 73 224


75 64 73 229


75 64 73 222

Wydział Oświaty i Zdrowia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sylwester Urbański - Dyrektor

Katarzyna Pyziak- stanowisko ds. kancelaryjnych i kierowania do kształcenia specjalnego

Danuta Eszrych – stanowisko ds. nadzoru, kontroli i organizacji oświaty oraz spraw kadrowych

Dorota Wyrwa- stanowisko ds. ekonomicznych i planowania, nadzoru, kontroli oraz organizacji szkolnictwa ponadgimnazjalnego

Sylwia Sikora – stanowisko ds. ekonomicznych i planowania

75 64 73 303


75 64 73 302


75 64 73 305


75 64 73 307

75 64 73 308

Wydział Promocji, Kultury i Sportu

ul. Podchorążych 15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wiesław Dzierzba - Dyrektor

Sekretariat

Anna Wróbel – stanowisko ds. organizacyjnych i kultury

Jarosław Hajndrych – stanowisko ds. promocji i współpracy zagranicznej

Krzysztof Serdyński – stanowisko ds. turystyki i sportu

75 64 73 149

75 64 73 250

75 64 73 147


75 64 73 148

75 64 73 250

Biuro Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Michał Słomski - Powiatowy Rzecznik Konsumentów

75 64 73 111

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krzysztof Preisner - Dyrektor

Sekretariat

Główny Księgowy

75 64 73 266

75 64 73 251

75 64 73 253

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ul. Wiejska 29 

Jacek Radwan - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Główny Księgowy

75 64 73 236

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Podchorążych 15
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
fax  75 64 73 278

Ewelina Wójcik - Dyrektor

Sekretariat

75 64 73 279

75 64 73 227

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Podchorążych 15 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.urzadpracy.jgora.pl/

fax 75 64 73 163

Urszula Filipczuk - Dyrektor

Główna księgowa

Centrala

75 64 73 191

75 64 73 195

75 64 73 160-162