Zamówienia publiczne

Podkategoria

Wyświetl:
Sortuj wg:

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, przewidywanych do przeprowadzenia w 2017 roku