2016

Podkategoria

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze (BZP.272.1.12.2016)

Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki - Czernica w km 1+800 do 7+986 Etap I [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]

znak sprawy: BZP.272.1.13.2016

"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Podgórzyn, Mysłakowice i Kowary – w sezonach zimowych: 2016-2017 i 2017-2018" (znak sprawy: BZP.272.1.14.2016)

Postępowanie zostało podzielone na dwie części:

1) Część I - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Podgórzyn w sezonach zimowych: 2016-2017 i 2017-2018;

2) Część II - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Mysłakowice i Kowary w sezonach zimowych: 2016-2017 i 2017-2018.

"Zimowe utrzymanie drogi publicznej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 369 (Rozdroże Kowarskie) do granicy Państwa (Przełęcz Okraj)"

znak sparwy: BZP.272.1.15.2016