Zimowe utrzymanie drogi publicznej

"Zimowe utrzymanie drogi publicznej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 369 (Rozdroże Kowarskie) do granicy Państwa (Przełęcz Okraj)"

znak sparwy: BZP.272.1.15.2016

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.15.2016) 09-12-2016 Pobierz (pdf, 4.79 MB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 09-12-2016 Pobierz (pdf, 639.15 KB)
Załącznik Nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy) 09-12-2016 Pobierz (msword, 62.5 KB)
Załącznik Nr 2 do SIWZ (Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) 09-12-2016 Pobierz (octet-stream, 22.34 KB)
Załącznik Nr 3 do SIWZ (Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) 09-12-2016 Pobierz (octet-stream, 20.82 KB)
Załącznik Nr 4 do SIWZ (Projekt umowy) 09-12-2016 Pobierz (pdf, 268.19 KB)
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej) 09-12-2016 Pobierz (msword, 38 KB)
Załącznik Nr 6 do SIWZ (Specyfikacja techniczna) 09-12-2016 Pobierz (pdf, 643.73 KB)
Załącznik Nr 7 do SIWZ (Realizacja zimowego utrzymania drogi) 09-12-2016 Pobierz (pdf, 433.26 KB)
Załącznik Nr 8 do SIWZ (Wykaz wykonanych usług) 09-12-2016 Pobierz (msword, 43.5 KB)
Informacja o zmianie treści SIWZ z dnia 13.12.2016 r. 13-12-2016 Pobierz (pdf, 975.71 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) po zmianach z dnia 13.12.2016 r. 13-12-2016 Pobierz (pdf, 967.45 KB)
Ogłoszenie z dnia 13.12.2016 r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (BZP.272.1.15.2016) 13-12-2016 Pobierz (pdf, 833.44 KB)
Informacja z otwarcia ofert na podst. art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (BZP.272.1.15.2016) 20-12-2016 Pobierz (pdf, 566.46 KB)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 30.12.2016 r. 30-12-2016 Pobierz (pdf, 779.55 KB)