Zimowe utrzymanie drogi publicznej na Przełęcz Okraj (BZP.272.1.1.2017)

"Zimowe utrzymanie drogi publicznej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 369 (Rozdroże Kowarskie) do granicy Państwa (Przełęcz Okraj)"

znak sprawy: BZP.272.1.1.2017

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.1.2017) 11-01-2017 Pobierz (pdf, 4.75 MB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 11-01-2017 Pobierz (pdf, 18.47 MB)
Załącznik Nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy) 11-01-2017 Pobierz (msword, 61.5 KB)
Załącznik Nr 2 do SIWZ (Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) 11-01-2017 Pobierz (octet-stream, 22.37 KB)
Załącznik Nr 3 do SIWZ (Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) 11-01-2017 Pobierz (octet-stream, 20.84 KB)
Załącznik Nr 4 do SIWZ (Projekt umowy) 11-01-2017 Pobierz (pdf, 268.41 KB)
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej) 11-01-2017 Pobierz (msword, 38 KB)
Załącznik Nr 6a do SIWZ (Specyfikacja techniczna) 11-01-2017 Pobierz (octet-stream, 697.86 KB)
Załącznik Nr 7 do SIWZ (Realizacja zimowego utrzymania drogi) 11-01-2017 Pobierz (msword, 60.5 KB)
Załącznik Nr 8 do SIWZ (Wykaz wykonanych usług) 11-01-2017 Pobierz (msword, 43.5 KB)
Informacja z otwarcia ofert na podst. art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (BZP.272.1.1.2017) 20-01-2017 Pobierz (pdf, 746.71 KB)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 31.01.2017 r. (BZP.272.1.1.2017) 31-01-2017 Pobierz (pdf, 1016.95 KB)