Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15 i ul. Kochanowskiego 10 (BZP.272.1.19.2017)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego) do budynków administracyjno-biurowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15 i ul. Kochanowskiego 10” (znak sprawy: BZP.272.1.19.2017)

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.19.2017) 27-11-2017 Pobierz (pdf, 432.91 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 27-11-2017 Pobierz (pdf, 817.34 KB)
Formularz ofertowy (CZĘŚĆ I) – Załącznik Nr 1a do SIWZ 27-11-2017 Pobierz (msword, 58.5 KB)
Formularz cenowy (CZĘŚĆ I) – Załącznik Nr 1b do SIWZ 27-11-2017 Pobierz (msword, 40 KB)
Formularz ofertowy (CZĘŚĆ II) – Załącznik Nr 1c do SIWZ 27-11-2017 Pobierz (msword, 58.5 KB)
Formularz cenowy (CZĘŚĆ II) – Załącznik Nr 1d do SIWZ 27-11-2017 Pobierz (msword, 36 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ 27-11-2017 Pobierz (octet-stream, 27.4 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ 27-11-2017 Pobierz (octet-stream, 24.93 KB)
Istotne postanowienia umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ 27-11-2017 Pobierz (pdf, 226.78 KB)
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 5 do SIWZ 27-11-2017 Pobierz (msword, 39 KB)
Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – Załącznik Nr 6 do SIWZ 27-11-2017 Pobierz (msword, 29 KB)
Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ z dnia 30.11.2017 r. (BZP.272.1.19.2017) 30-11-2017 Pobierz (pdf, 1.54 MB)
Informacja z otwarcia ofert - na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (BZP.272.1.19.2017) 08-12-2017 Pobierz (pdf, 848.96 KB)
Informacja o wyborze ofert - w zakresie dwóch części zamówienia (BZP.272.1.19.2017) 20-12-2017 Pobierz (pdf, 101.63 KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (BZP.272.1.19.2017) 02-02-2018 Pobierz (pdf, 1.43 MB)