Wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 (BZP.272.1.11.2017)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych” (znak sprawy: BZP.272.1.11.2017)

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.11.2017) 12-07-2017 Pobierz (pdf, 434.75 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 12-07-2017 Pobierz (pdf, 1.22 MB)
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy 12-07-2017 Pobierz (msword, 219.5 KB)
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) 12-07-2017 Pobierz (octet-stream, 177.98 KB)
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) 12-07-2017 Pobierz (octet-stream, 176.18 KB)
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Projekt umowy 12-07-2017 Pobierz (pdf, 513.12 KB)
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Projekt budowlany) część 1 12-07-2017 Pobierz (pdf, 17.34 MB)
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Projekt budowlany) część 2 12-07-2017 Pobierz (pdf, 7.29 MB)
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Projekt budowlany) część 3 12-07-2017 Pobierz (pdf, 2.53 MB)
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Projekt budowlany) część 4 12-07-2017 Pobierz (pdf, 6.1 MB)
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Projekt budowlany) część 5 12-07-2017 Pobierz (pdf, 2.61 MB)
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Projekt budowlany) część 6 12-07-2017 Pobierz (pdf, 6.85 MB)
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Projekt budowlany) część 7 12-07-2017 Pobierz (pdf, 6.79 MB)
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Projekt budowlany) część 8 12-07-2017 Pobierz (pdf, 13.6 MB)
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Projekt budowlany) część 9 12-07-2017 Pobierz (pdf, 14.17 MB)