Zamówienie z wolnej ręki - Wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 (BZP.272.1.13.2017)

Zamówienie z wolnej ręki na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych” (znak sprawy: BZP.272.1.13.2017)

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki (BZP.272.1.13.2017) 24-08-2017 Pobierz (pdf, 1.36 MB)