„Dostawa pięciu zestawów komputerowych” (BZP.272.1.14.2017)

„Dostawa pięciu zestawów komputerowych” (BZP.272.1.14.2017)

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.14.2017) 31-08-2017 Pobierz (pdf, 401 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 31-08-2017 Pobierz (pdf, 740.75 KB)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Specyfikacja techniczna zestawów komputerowych) – Załącznik Nr 1 do SIWZ 31-08-2017 Pobierz (pdf, 281.85 KB)
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 2 do SIWZ 31-08-2017 Pobierz (msword, 68 KB)
Opis oferowanego produktu – Załącznik Nr 2a do SIWZ 31-08-2017 Pobierz (octet-stream, 28.15 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 3 do SIWZ 31-08-2017 Pobierz (octet-stream, 22.91 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 4 do SIWZ 31-08-2017 Pobierz (octet-stream, 21.01 KB)
Projekt umowy – Załącznik Nr 5 do SIWZ 31-08-2017 Pobierz (pdf, 238.52 KB)
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 6 do SIWZ 31-08-2017 Pobierz (msword, 38 KB)
Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ z dnia 04.09.2017 r. (BZP.272.1.14.2017) 04-09-2017 Pobierz (pdf, 468.82 KB)
Informacja z otwarcia ofert - na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (BZP.272.1.14.2017) 08-09-2017 Pobierz (pdf, 801.98 KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (BZP.272.1.14.2017) 13-09-2017 Pobierz (pdf, 942.76 KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 22.09.2017 r. (BZP.272.1.14.2017) 22-09-2017 Pobierz (pdf, 256.78 KB)