Wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 (BZP.272.1.15.2017)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych” (znak sprawy: BZP.272.1.15.2017)

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.15.2017) 31-08-2017 Pobierz (pdf, 431.16 KB)
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ 31-08-2017 Pobierz (msword, 220 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ 31-08-2017 Pobierz (octet-stream, 177.92 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ 31-08-2017 Pobierz (octet-stream, 176.19 KB)
Projekt umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ 31-08-2017 Pobierz (pdf, 513.28 KB)
Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt budowlany (po zmianach 08.09.2017 r.) 08-09-2017 Pobierz (zip, 34.21 MB)
Załącznik nr 6 do SIWZ (wersja po zmianach z dn. 8 i 15.09.2017 r.) 15-09-2017 Pobierz (zip, 23.75 MB)
Załącznik nr 7 do SIWZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 31-08-2017 Pobierz (zip, 2.37 MB)
Zalącznik nr 8 do SIWZ Przedmiary robot (po zmianach 08.09.2017 r.) 08-09-2017 Pobierz (zip, 610.6 KB)
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 9 do SIWZ 31-08-2017 Pobierz (msword, 193.5 KB)
Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik Nr 10 do SIWZ 31-08-2017 Pobierz (msword, 189.5 KB)
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik Nr 11 do SIWZ 31-08-2017 Pobierz (msword, 191.5 KB)
Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ z dnia 08.09.2017 r. (BZP.272.1.15.2017) 08-09-2017 Pobierz (pdf, 1.53 MB)
Informacja z dnia 08.09.2017 r. o zmianie treści SIWZ oraz Załączników Nr: 5, 6 i 8 do SIWZ (BZP.272.1.15.2017) 08-09-2017 Pobierz (pdf, 464.17 KB)
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 08.09.2017 r. (BZP.272.1.15.2017) 08-09-2017 Pobierz (pdf, 149.01 KB)