Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego (BZP.272.1.2.2017)

"Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego"

znak sprawy: BZP.272.1.2.2017

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.2.2017) 20-03-2017 Pobierz (pdf, 315.06 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 20-03-2017 Pobierz (pdf, 919.07 KB)
Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do SIWZ 20-03-2017 Pobierz (pdf, 377.16 KB)
Mapa dróg powiatowych - Załącznik Nr 2 do SIWZ 20-03-2017 Pobierz (image/jpeg, 6.88 MB)
Wykaz dróg powiatowych - Załącznik Nr 3 do SIWZ 20-03-2017 Pobierz (pdf, 369.09 KB)
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 20-03-2017 Pobierz (msword, 111.5 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik Nr 5 do SIWZ 20-03-2017 Pobierz (octet-stream, 22.79 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 6 do SIWZ 20-03-2017 Pobierz (octet-stream, 20.97 KB)
Projekt umowy - Załącznik Nr 7 do SIWZ 20-03-2017 Pobierz (pdf, 412.08 KB)
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 8 do SIWZ 20-03-2017 Pobierz (msword, 38 KB)
Wykaz wykonanych robót budowlanych - Załącznik Nr 8 do SIWZ 20-03-2017 Pobierz (msword, 37.5 KB)
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - Załącznik Nr 10 do SIWZ 20-03-2017 Pobierz (msword, 39.5 KB)
Szacunkowe ilości robót do wykonania w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2017 r. - Załącznik Nr 11 do SIWZ 20-03-2017 Pobierz (pdf, 58.24 KB)
Informacja z otwarcia ofert na podst. art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (BZP.272.1.2.2017) 04-04-2017 Pobierz (pdf, 5.92 MB)
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (BZP.272.1.2.2017) 11-04-2017 Pobierz (pdf, 6.14 MB)