2018

Podkategoria

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Dostawa infrastruktury sprzętowej w ramach projektu pn. Wprowadzenie e-usług publicznych w  Powiecie Jeleniogórskim” (znak sprawy: BZP.272.1.2.2018)

"Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2018 roku"

znak sprawy: BZP.272.1.1.2018

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Zakup licencji oprogramowania wraz z wdrożeniem rozwiązań informatycznych w ramach projektu Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim” (znak sprawy: BZP.272.1.4.2018)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację zadania pn.: „Modernizacja strony internetowej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze - w ramach projektu Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim” (znak sprawy: BZP.272.1.5.2018)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023 [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]"  (znak sprawy: BZP.272.1.6.2018)