Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
pod nr. tel. 75 64 73 222, 228

ul. Podchorążych 15, pok. 202
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Wykazy nieruchomości do sprzedaży

 

Ogłoszenie nr 1/2019 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 25 maja 2019 r.

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Miłków)

 

Ogłoszenie nr 3/2019 Starosty Jeleniogórskiego z dnia 15 maja 2019 r.

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Karpacz)

 

Starosta Jeleniogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonejw Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja, obręb 0007, do właścicieli działek sąsiadujących z nieruchomością. 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja, obręb 0007, w granicach działki nr 42/4 o pow. 0,0307 ha. Nieruchomość gruntowa jest niezabudowana, posiada nachylone ukształtowanie nawierzchni. Cechy nieruchomości i jej lokalizacja wskazuję, że przedmiotowa nieruchomość nie może funkcjonować samodzielnie. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona ogrodzeniami  nieruchomości sąsiednich i niezagospodarowana – porośnięta roślinnością trawiastą i krzewiastą. Nieruchomość nie posiada żadnych przyłączy infrastruktury technicznej.  

Zgodnie z zapisem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szklarska Poręba uchwalonego przez Radę Miasta Szklarska Poręba uchwałą XXX/344/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Starosta Jeleniogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonejw Janowicach Wielkich obręb 0002 Komarno

Nieruchomość położona jest na terenie Gminy Janowice Wielkie obręb 0002 Komarno, w granicach działki nr 125/3 o pow. 0,19 ha. Nieruchomość zabudowana ruinami budynku prawdopodobnie mieszkalno-gospodarczego. Nieruchomość jest nieogrodzona i niezagospodarowana. Kształt zbliżony do prostokąta o nachylonym ukształtowaniu nawierzchni. Obecnie nieruchomość nie posiada żadnych przyłączy infrastruktury technicznej. Nieruchomość porośnięta samosiejkami krzewów i drzew.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Komarno, uchwalonym przez Radę Gminy Janowice Wielkie uchwałą Nr XXXIII/156/2017 z dnia 30.11.2017 r. nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 101 MN – tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.