Powiat Jeleniogórski!

Sadzenie drzew - obrazek (free stock photo)

W dniu 26 kwietnia 2019 roku z inicjatywy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy odbędzie się we wszystkich nadleśnictwach ogólnopolska społeczna akcja pod nazwą #sadziMY. Serdecznie zapraszamy do przyłaczenia się do ogólnopolskiej akcji i samodzielnego posadzenia drzewka! Sadzonki będą rozdawane już 26 kwietnia 2019 r. we wszystkich nadleśnictwach w całym kraju. Odbiór sadzonek będzie możliwy w siedzibach wszystkich 430 nadleśnictw w całej Polsce 26 kwietnia 2019 r., od godz. 900 do wyczerpania zapasów.

Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec - drewno - tworzący domy również dla nas. Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew. Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie trwa i lasów w Polsce przybywa. Zajmują one już blisko jedną trzecią powierzchni naszego kraju. Drzewa są jednak potrzebne wszędzie tam, gdzie żyjemy, nie tylko w lesie. Dzięki inicjatywie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej teraz wszyscy będą mogli z łatwością posadzić własne drzewo.

Również Nadleśnictwo „Śnieżka” przygotowało na ten dzień sadzonki leśnych gatunków drzew liściastych i iglastych (buk pospolity, klon jawor, sosna zwyczajna, świerk pospolity, modrzew europejski, jodła jednobarwna). Sadzonki będą wydawane nieodpłatnie w dniu akcji w godzinach 900-1500 w siedzibie Nadleśnictwa „Śnieżka” w Kowarach przy ulicy Leśnej 4a.

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: „XV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Jeleniogórskiego w Karate”, złożonego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) przez Klub Sportowy „Funakoshi Shotokan Karate” z Kowar, podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 10 kwietnia 2019 r. Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10.

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, w imieniu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, prosi o pomoc w przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego (10 – 12 kwietnia 2019 r.) oraz egzaminu ósmoklasisty (15 – 17 kwietnia 2019 r.). https://bit.ly/2WTJqnp

Zgodnie z przepisami na miesiąc wcześniej w szkołach zostały powołane zespoły nadzorujące przebieg egzaminów. Organizacji egzaminów zagraża akcja protestacyjna pracowników oświaty. Na podstawie zmian do rozporządzeń Ministra

Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty oraz  egzaminu maturalnego podpisanych 2 kwietnia 2019 r. możliwe jest zaangażowanie w organizację egzaminów osób z zewnątrz posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, w tym emerytowanych nauczycieli i nauczycieli akademickich. Chęć udziału w zespole nadzorującym można zgłaszać poprzez formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej albo bezpośrednio w siedzibie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu lub delegaturach znajdujących się pod wskazanymi poniżej adresami:

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmem promocyjnym Zespołu Szków Technicznych i Licealnych w Piechowicach informujacym o bieżących naborach na nowe kierunki. W roku szkolnym 2019-20 będą dostępne zapisy do 4 i 5-letniecho technikum w zawodach: technik informatyk, elektryk, teleinformatyk, mechatronik oraz klasa wojskowa, e-sportowa, multimedia i grafika komputerowa. 

Zaintereowanych odsyłamy na stronę internetową Zespołu SzkóŁ Licealnych i Technicznych.

Film promocyjny w serwisie YouTube

Informujemy, że 20 marca rozpoczął się nabór wniosków do IV edycji Programu Dolnośląskie Małe Granty skierowanego dla grup nieformalnych.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, operator Dolnośląskich Małych Grantów, serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dla mieszkańców i mieszkanek Dolnego Śląska zainteresowanych składaniem wniosków w trwającym naborze, które odbędzie się:

4 kwietnia 2019 r. o godz. 16:00 - Stowarzyszenie TRATWA, Legnicka 65, Wrocław

Uczestnicy spotkania będą mieli okazję uzyskać wiedzę na temat Programu m.in szczegółów dotyczących regulaminu, obowiązujących terminów oraz zasad współpracy i realizacji projektów. Uzyskają odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości związane ze składaniem wniosków, które można będzie składać do 8 kwietnia 2019 roku.

Rak piersi jest najczęściej występującym u kobiet rodzajem choroby nowotworowej. Głównym powodem, dla którego tak wiele kobiet nadal umiera z powodu nowotworu, jest zbyt późne wykrycie choroby. Wyniki badań dowodzą, że kobiety, które regularnie wykonują mammografię, znacznie rzadziej umierają z powodu raka piersi. Dlatego warto regularnie wykonywać badania diagnostyczne, w tym mammografię.

Największe ryzyko zachorowania na raka piersi dotyczy kobiet w wieku od 50 do 69 lat. Panie będące w tej grupie wiekowej powinny poddawać się mammografii co dwa lata. Badanie trwa zaledwie kilka minut, a pacjentki, do których skierowany jest profilaktyczny program wczesnego wykrywania raka piersi nie muszą mieć na nią skierowania ani specjalnego zaproszenia.

W dniu 28.03.2019 r. zapraszamy na transmisję obrad Rady Powiatu Jeleniogórskiego.