Powiat Jeleniogórski!

Spotkanie Noworoczne Starosty Jeleniogórskiego '2019

W dniu 30 stycznia 2019 r. w Restauracji Hotelu „Chata za wsią” w Mysłakowicach odbyło się Spotkanie Noworoczne Starosty Jeleniogórskiego, w którym uczestniczyli zaproszeni goście reprezentujący samorządy województwa, powiatów oraz gmin powiatu jeleniogórskiego i miasta Jeleniej Góry. Na spotkanie przybył  Senator RP Krzysztof Mróz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary PrzybylskiWiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  Marek Obrębalski i Radny Województwa Marcin Zawiła. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło prezesów i dyrektorów wielu firm, instytucji gospodarczych, społecznych oraz przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży.

W spotkaniu udział wzięły również delegacje powiatów partnerskich: z Powiatu Gryfickiego reprezentowanego przez Przewodniczącą Rady Agnieszkę Mackojć, Wiceprzewodniczącą Rady Renatę Teresę Korek, Starostę Gryfickiego Ryszarda Chmielowicza  i Członka Zarządu Janusza Ławruszko, oraz z Powiatu Wolsztyńskiego reprezentowanego przez Wicestarostę Wolsztyńskiego Mariusza Silskiego. Nie zabrakło również partnerów z Czech tj. przedstawiciela Prezydenta Miasta Jablonec nad Nysą Łukasza Pletichy oraz współpracującego z powiatem jeleniogórskim Związku Szkła i Biżuterii, który reprezentował  Prezydent Pavel Kopacek i Sekretarz Hana Semelkova. 

W związku z korespondencją Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczącą zalegania śniegu na budynkach wielkopowierzchniowych oraz nawisów lodowych nad chodnikami i drogami, Starosta Jeleniogórski apeluje do wszystkich Wójtów, Burmistrzów i właściwych służb o podjęcie działań, w tym kontrolnych, zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców. i turystów. Służby starostwa już działają w tym zakresie i liczą na współpracę. Wz. Starosty Jeleniogórskiego – Jarosław Kotliński wicestarosta
Robocze spotkanie u p. Minister Marzeny Machałek 31.01.2019 r

31 stycznia 2019 roku wicestarosta Jarosław Kotliński wraz z dyrektorem Sylwestrem Urbańskim i mecenas Dagmarą Mazur na zaproszenie Pani Minister Marzeny Machałek odbyli roboczą wizytę w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Robocze spotkanie z pięcioosobowym zespołem Pani Minister dotyczyło kwestii jednostek oświatowych działających na terenie powiatu jeleniogórskiego. Przedstawiciele naszego Powiatu spotkali się z bardzo życzliwą atmosferą i pełnym profesjonalizmem urzędników Ministerstwa.

Dziękujemy Pani Minister za zaproszenie i obecność podczas rozmów.

 

 

W dniu 25.01.2019 r. zapraszamy na transmisję obrad Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

Wynik rozstrzygnięcia konkursu w sprawie przyznania dofinansowania w drodze konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

 Uchwała nr 13/36/19 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 21 stycznia 2019 r.

  • turystyki i krajoznastwa

  Uchwała nr 13/37/19 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 21 stycznia 2019 r.

  • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

  Uchwała nr 13/38/19 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 21 stycznia 2019 r.

Jednocześnie przekazujemy wzory dokumentów przydatnych do realizacji zadania:
Zaktualizowana_kalkulacja_przewidywanych_kosztow
Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania
Zaktualizowany opis poszczegolnych działańa

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert. 

 Uchwała nr 237/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr 237/VI/19 z dnia 15 stycznia 2019 r.
 Załącznik nr 2 do uchwały nr 237/VI/19 z dnia 15 stycznia 2019 r.
 Załącznik nr 6 do uchwały nr 237/VI/19 z dnia 15 stycznia 2019 r.

Informujemy także, że został upubliczniony  harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych w Województwie Dolnośląskim w 2019 r. 

Rada i Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego 

składają wyrazy  głębokiego i najszczerszego współczucia pogrążonej
w smutku rodzinie i bliskim oraz współpracownikom 

Prezydenta Gdańska 
Pana Pawła Adamowicza

 z powodu Jego tragicznej śmierci
w trakcie 27 finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy 

„Nie umiera ten kto trwa w sercach i pamięci naszej, kto zmierza ze światełkiem do Nieba”

Ubolewamy i potępiamy ten bestialski akt przemocy