Powiat Jeleniogórski!

Rada i Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego 

składają wyrazy  głębokiego i najszczerszego współczucia pogrążonej
w smutku rodzinie i bliskim oraz współpracownikom 

Prezydenta Gdańska 
Pana Pawła Adamowicza

 z powodu Jego tragicznej śmierci
w trakcie 27 finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy 

„Nie umiera ten kto trwa w sercach i pamięci naszej, kto zmierza ze światełkiem do Nieba”

Ubolewamy i potępiamy ten bestialski akt przemocy

W dniu 28.12.2018 zapraszamy na transmisję obrad Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

Powiat Jeleniogórski i spółka marketingowa Marketing Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH z Bautzen reprezentująca Powiaty Bautzen i Görlitz zrealizowały w latach 2017-2018 mikroprojekt pn „Skarbnica Karkonoszy i Łużyć Górnych – zamki, pałace i ogrody po obu stronach Nysy”. 

W dniu 4 grudnia 2018 Starosta Jeleniogórski Krzysztof Wiśniewski otworzył konferencję podsumowującą rezultaty prac wykonanych w trakcie realizacji projektu. Ponieważ tematyka projektu dotyczyła dziedzictwa kulturowego konferencja odbyła się w „Pałacu na Wodzie” w Staniszowie. Głównym celem mikroprojektu było przygotowanie przez grupę specjalistów z niemieckiej i polskiej strony opracowania stanu obecnego Statusu Quo 2018 obiektów dziedzictwa kulturowego w Kotlinie Jeleniogórskiej i na Łużycach Górnych oraz w obszarze leżącym pomiędzy tymi regionami. 

W 2018 roku pojawiło się wiele zmian prawnych istotnych dla organizacji pozarządowych. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi z nich.

Zmiany w prawie istotne dla NGO – podsumowanie 2018 roku

Harmonogram konkursów dla NGO grudzień 2018/styczeń 2019

W dniu 11.12.2018 zapraszamy na transmisję obrad Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

Z dniem 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r.  poz. 1499 z późn. zm.). Ustawa wprowadza nowy katalog „instytucji obowiązanych”, na których ciąży obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Komunikat_dla_NGO_11.26.pdf

Informujemy, że zgodnie z art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą wskazać osoby do składu komisji konkursowej, z wyłączeniem osób wskazanych przez te organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, które wezmą udział w konkursie.